Hydraulisk jekk 10 t

Liten enkelt virkende sylinder/ jekk som kan leveres i stativ for å bedre stabilitet under løft. Jekkens maksimale løftehøyde synliggjøres med et farget felt på sylinder. Hvis dette overskrides vil jekkens pakninger ødelegges.

 

754233 Hydraulisk jekk 10 t
Kapasitet:  10 tonnByggehøyde:  171 mm           
Slaglengde:  105 mmSyl areal:  14,5 cm3
Egenvekt:  4,4 kg