Hovedsentral HS 63A - 230V/400V

UCO leier ut hovedsentral med stikkontaktuttak. Maks 43 kW. Klargjort for direktemåling. Måler leveres av lokale E-verk. Tilkobling av hovedsentralen kan kun utføres av faglært elektriker.

 

525 Hovedsentral HS 63A – 230V/400V
Maks uttak:  43 kWLxBxH:  920 x 750 x 840 mm
Vekt:  20 kgBestykning:  00113 eller 01216

 

Hovedsentral 63A – 230V eller 400V. Klargjort for direktemåling med stikkontaktavganger. Har 30mA jordfeilbryter og overspenningsvern.