Hovedsentral HS 400A - 230V/400V

UCO leier ut hovedsentral med stikkontakt- og fastkoblet uttak. Maks. 277 kW. Klargjort for E-verks måler. Måler leveres av det lokale E-verket. Tilkobling kan kun utføres av faglært elektriker.

 

525 Hovedsentral HS 400A – 230V/400V
Maks uttak: 277 kWLxBxH: 870 x  820 x  1705 mm
Vekt: 160 kg

Bestykning: Varierende som f. eks 02233 eller 02326 og effektbrytere


100mA selektiv jordfeilbryter på 63A stikkontaktavg. Øvrige avganger 30mA.