Grønt alternativ

Slik skal vi være et miljøvennlig alternativ

Vi har et kontinuerlig miljøfokus som fremmer innovative løsninger for våre kunders behov og som reduserer skadelig påvirkning av natur og samfunn.

Våre tiltaksområder innebærer miljøoptimalisering av:

 • Innkjøpsprosessen
 • Maskinparken
 • Transport
 • Daglig drift

Tiltakene gjennomføres gjennom Grønt innkjøp og Grønn avdeling:

Grønt innkjøp

 • Vi stiller krav til våre leverandører om dokumentert miljøsertifisering eller rutiner for innkjøp, energi, avfall og transport/utslipp.
 • Vi velger de mest utslippsvennlige/ressurseffektive maskinene/utstyret for utleie.
 • Vi velger produkter for egen drift som tilfredsstiller tredjeparts miljømerking (Svane, Miljøfyrtårn, EU blomst).
 • Alle som kjøper inn kjemikalier, gis kunnskap om produktene, og er forpliktet til å søke substitusjonsprodukter.
 • Alle avdelinger har like innkjøpsrutiner.

Grønn avdeling

Alle UCO-avdelinger har oppnådd statusen Grønn avdeling. Dette har de oppnådd ved å tilfredsstille en rekke kriterier. Kriteriene omfatter følgende:

 • Organisering av miljøarbeidet og innkjøp
 • Avfall
 • Miljøskadelige produkter
 • Formidling
 • Energi og klima
 • Transport og kjøretøy
 • Innovasjon

Kriteriene revideres årlig med skjerpede miljøkrav. 

UCO er miljøsertifisert i henhold til NS – EN ISO 14001.