God fremdrift med klatrestillas

På Hamar rusler og går det 11 klatrestillaser opp og ned fasaden på det som til slutt skal huse Statens vegvesen og Eika forsikring. Det er entreprenør Martin M. Bakken som bygger for Utstillingsplassen eiendom.

-Dette er vel det første prosjektet hvor vi bruker klatrestillas i en så stor skala, sier Magnar Søhagen, formann ved prosjektet. Han kikker bort på sin kollega Geir Bråthen, som nikker bekreftende. -Vi kom frem til løsningen ved at vi så at stillas ville by på store utfordringer, fortsetter Bråten.
-Innlastingen av de store fasadeplatene ville blitt klønete og ineffektiv, samt øke risikoen for materielle skader.

– Det var nødvendig å finne en mer passende løsning, sier Søhagen videre. -Vi kontaktet alle aktuelle leieleverandører for å finne en alternativ løsning. Det var kun to som kunne levere og en av dem var UCO på Moelv.

God fremdrift
Tårnene, som arbeidsplattformene klatrer på har få forankringspunkter – ett hver 15. meter. Dette er med på å gjøre fasademonteringen betraktelig enklere enn ved bruk av stillas. Et stillas dekker fasaden i mye større grad og skaper dermed utfordringer for fasadearbeidet.
-Prosjektet skal være ferdig juni 2015, forteller Søhagen. -Fremdriften er i rute og vel så det. Vi hadde aldri vært i denne situasjonen, hadde vi valgt en annen løsning. Klatrestillaset har gitt nærmest full tilgang til fasaden, uten store tilpasninger. I tillegg har vi unngått belastningsskader og uhell under monteringen, fordi fasadesnekkerne til en hver tid jobber i riktig arbeidshøyde.
I sum betyr dette at vi har unngått brudd i arbeidsprosessen.

Godt samarbeid gir gode løsninger
Godt samarbeid og god planlegging er nøkkelen til å finne de rette løsningene og få logistikken til å skli, det er både Magnar Søhagen, Geir Bråthen og Anstein Berntsen fra UCO Moelv enige om.
Om få dager skal fire klatrere avsluttes og transporteres tilbake til UCO. De syv øvrige skal flyttes til neste fløy i prosjektet. For å unngå unødvendig mye transport og ventetid, er partene enige om at klatrestillasene skal flyttes direkte fra den ene fløyen til den andre.

Fakta om klatrestillas
Standard klatrer/enkel klatrer: 10,3 m bred og løftehøyde på 20 m.
Enkel klatrer kan bygges til dobbel: Maks 32,6 m bred og løftehøyde på opptil 150 m.

UCO har i dag totalt 69 klatrere i sortimentet og kan levere i hele landet.

Gå til produktsiden Klatrestillas