Fornebu Felt 8,5 - Oslo

Fornebu Hageby IAS bygger nye boligblokker på Fornebu. Felt 8,5 skal bestå av i alt fire tun med tilsammen 161 leiligheter. UCO leier ut alt fra grunnarbeidsutsyr til stillas på prosjektet. Byggetiden er beregnet til 26 måneder for alle fire tunene.