Elektriske sentraler

Hovedsentraler, målersentraler, modulsentraler, undersentraler og elbil ladestasjoner ligger i kategorien el. sentraler. El.sentraler sørger for strøm til elektrisk drevet utstyr og leveres i mange størrelser, – fra de minste fordelingssentralene for strømførsel av 1-fase strøm til håndverktøy til større hovedskap med strømmålere som fordeler hovedstrømmen til byggeplassen. Hovedskapene er bestykket med både 1-fase og 3-fase strømuttak. Direkte fra et hovedskap kan det driftes riggutstyr som f.eks. byggekraner, brakker, byggvarme, m.m. UCO leier ut målersentraler, hovedsentraler fra 63A til 1600A, samt fordelingssentraler og modulsentraler i alle størrelser og spenninger. Vi har også egne elektrikere som er spesialister på montering av byggestrøm.

Installasjon av el.anlegg

i dimensjonerer, prosjekterer og installerer midlertidige el. anlegg.
Underdimensjonering kan medføre spenningsfall, varmgang og brann.

*Det kan forekomme avvik i forhold til vekt, fysiske mål og bestykning på el. sentralene.

525HovedsentralHS 63A – 230V/400Vm/stikkontakter
525HovedsentralHS 250A – 230V/400Vm/stikkontakter
525HovedsentralHS 400A – 230V/400Vm/stikkontakter
525ModulsentralType 250 – 700 mm230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525ModulsentralType 250 – 900 mm230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525ModulsentralType 800 – 900 mm230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525ModulsentralType 800 – 1200 mm230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525ModulsentralType 800 – 1500 mm230V/400V m/stikkontakter, inntaksbryter
525UndersentralUS 32A for 230V eller 400Vm/stikkontakter
525UndersentralUS 63A for 230V eller 400Vm/stikkontakter
525Undersentral miniUSM 32A for 230V eller 400Vm/stikkontakter, kun innebruk
525MålersentralMS 80A for 230V eller 400Vm/plass for E-verksmåler
525MålersentralMS 250A for 230V eller 400Vm/plass for E-verksmåler
525MålersentralMS 400A for 230V eller 400Vm/plass for E-verksmåler
525MålersentralMS 630A for 230V eller 400Vm/plass for E-verksmåler
525Elbil ladesentral32A for 230V eller 400V