Containere

UCO leier ut containere i forskjellige størrelser for sikker lagring av håndverktøy og utstyr. Containerne er typegodkjent og utstyrt med låsebeslag. Lagercontainerne er tilpasset ulike prosjektbehov, utstyrt med belysning, strømuttak og hyller. Containerne kan også leveres isolerte med varme, for oppbevaring av materiell som ikke tåler fukt eller kulde. HMS- container inneholder alt av nødvendig førstehjelpsutstyr.

937652HMS-container8′Inkl. førstehjelpsutstyr
937610Container10’m/hyller og lys
937720Container20’m/hyller og lys
937620Container20’isolert m/hyller, lys og varme
937690Prosjektbutikk for prosjektets forbruksvarer20′ isolert m/varme, lys, reolerPDA-scanner og datakommunikasjon