Byggeplassheiser

Heisene er godkjent for både material- og personbelastning. Disse kan monteres i arbeidshøyder opptil 100 meter og kommer i både åpen og lukket utførelse. De største byggeplassheisene kan belastes med hele 18 personer pr. tur.

Heisene leveres som riggtjeneste, der UCO ivaretar kravene om sertifisering ved montering og flytting, samt gir alle brukere tilstrekkelig brukeropplæring i sikker drift.

741111Byggeplassheis650 kglukket, hastighet 24 m/min, singel mast
741113Byggeplassheis1500 kglukket, hastighet 40 m/min, dobbel mast
741113Byggeplassheis1500 kghastighet 24 m/min, dobbel mast