Betongtobber

UCO leverer tobber med kapasiteter fra 500 til 1500 liter. Tobber benyttes ofte der man har behov for innheising av betong eller andre masser. Tobben festes på tårnkran eller annen godkjent innretning.
etter nærmere avtale

752423Betongtobb750 lIfyllingshøyde 1350 mm

752424Betongtobb1000 lIfyllingshøyde 1510 mm

752424Betongtobb1000 lIfyllingshøyde 1810 mm, m/kjettinghjul

752425Betongtobb1500 lIfyllingshøyde 1725 mm

752426Betongtobb2000 lIfyllingshøyde 1060 mm