Amfi - Steinkjer

Her bygger Skanska Midt-Norge et nytt varehus for Amfi-gruppen og Coop.

Oppdraget ble påbegynt ved nyttår 2008 og ferdigstilles i løpet av høsten 2009.

UCO har levert brakkerigg, elektrorigg, byggvarme, lifter, samt alt av byggmaskiner og utstyr til prosjektet.